BŘEZEN-DUBEN 2016 bohoslužby

Milé sestry a bratři,
připravujeme se na velikonoce, které nám svědčí o velikosti Boží lásky. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ J 3,16 Pán Bůh nás vykoupil z našich vin a zve na cestu života ve svém Synu a našem Spasiteli Ježíši. My na jeho lásku můžeme odpovědět radostným díkůvzdáním na velikonočních bohoslužbách.

BŘEZEN:
Neděle 6.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10.30
Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 13.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: seniorátní kurátor Vladimír Pavlíček

KVĚTNÁ NEDĚLE 20.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera; porada staršovstva

VELKÝ PÁTEK  25.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 17.00 s vysluhováním Večeře Páně
Kazatel: farářka Marie Jüptner Medková

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 27.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n. C. v 10.30 – oboje s vysluhováním Večeře Páně
Kazatel: farář Jaroslav Kučera

DUBEN:
Neděle 3.4. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. v 10.30
                       Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 10.4. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 17.4. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. v 10.30
Kazatel: farář Jaroslav Kučera; porada staršovstva

Neděle 24.4. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farářka Marie Jüptner Medková
 
Přejeme Vám požehnané velikonoční svátky. Těšíme se na shledanou.

Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově; kurátor D.Hušek a farář J.Kučera, telefonický kontakt: 733 358 264

Share Button

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *