LEDEN-ÚNOR 2018 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, začínáme nový rok a uvědomujeme si, jak čas ubíhá. Náš život může mít zakotvení v lásce Dárce života, kterou nám projevil narozením svého Syna. V něm nám chce být blízko a ukázat cestu života věčného. Zveme Vás do společenství našeho sboru.

Neděle  7.1.2017 Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C.- 10.30
Novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  14.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  21.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; schůze staršovstva
Bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10.30
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  28.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle   4.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. – 10.30
Kazatel: farář Jaroslav Kučera     
Neděle  11.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  18.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; schůze staršovstva – VP
Bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10.30 – VP – 1 Postní neděle
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  25.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00
Kazatel: farář Jaroslav Kučera
Neděle  4.3. Bohoslužby v 9.00 v Novém Bydžově -Výroční sborové shromáždění;
 volba staršovstva sboru. Zveme k účasti bratry a sestry z Chlumce n.C.
Kazatel: farář Jaroslav Kučera

„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte,
v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“  Ř 12,10-12

Přejeme Vám v roce 2018 požehnání od Pána Boha, vše dobré a radostnou mysl.

Srdečně zdraví staršovstvo sboru; kurátor Dobromil Hušek a farář Jaroslav Kučera (mobil: 733 358 264)

Share Button

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *