KVĚTEN-ČERVEN 2015 bohoslužby

Zveme Vás ke společným bohoslužbám a dalším sborovým akcím, Celý příspěvek

Share Button

BŘEZEN-DUBEN 2015 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, Celý příspěvek

Share Button

PF 2015

Obraz0285

Janské Lázně, autor J. Jüptner

„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ Koloským 3,12-14

Srdečně Vás zdravíme a těšíme se na shledanou s Vámi a přejeme vše dobré v novém roce 2015
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově;
D. Hušek, kurátor; J. Kučera, farář

Share Button

LEDEN-ÚNOR 2015 bohoslužby

Program společných shromáždění ve FS ČCE v Novém Bydžově a v Chlumci nad Cidlinou Celý příspěvek

Share Button

LISTOPAD-PROSINEC 2014 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, v těchto podzimních dnech mnozí vzpomínáme na své blízké, kteří nás předešli na věčnost. S vděčností si uvědomujeme hezké chvíle, Celý příspěvek

Share Button

O novém a člověku

S každým člověkem je do světa vkládáno něco, co ještě nebylo, cosi původního a jedinečného.

Martin Buber

Share Button

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2014 bohoslužby

Milí bratři a sestry, přátelé,

zveme Vás po letních měsících a dovolené  k účasti na sborovém životě. Můžeme posílit svou víru a získat orientaci, kterou nám nabízí Boží Slovo. Celý příspěvek

Share Button

ČERVENEC – SRPEN 2014 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry,
nabízíme Vám možnost podílet se spolu s námi na bohoslužbách v našem sboru a společně chválit Pána Boha. On zůstává věrným a laskavým Otcem všech lidí. Vede nás ke vzájemné úctě a solidaritě. Jeho Slovo je nám světlem pro cestu života. Bůh v Ježíši Kristu otevírá dveře všem. Celý příspěvek

Share Button

Jsem jako Genezaretské jezero

Jsem jako Genezaretské jezero
na jehož březích kotví lodě
unavených rybářů Celý příspěvek

Share Button

Noc kostelů 2014

noc_kostelu_2014-200x119

V rámci ekumenické Noci kostelů vystoupí v kostele Českobratrské církve evangelické v pátek 23.května 2014 od 19,00 hodin

             NOVOBYDŽOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Po skončení koncertu zazní varhanní skladby v podání studenta AMU Daniela K. Perneta.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button