Velikonoční zamyšlení

Milí přátelé,

Ježíš vjíždí na oslici a oslátku do Jeruzaléma, za zády má Olivovou horu. Jako vládce v_době míru, přitom jde do boje a na smrt. Dav si šušká: Píše se to u proroka Zacharijáše – pamatujete? Prorok, požehnaný, Syn Davidův. Od východu má přece přijet Bůh zachránit svůj lid! Tak křičte sláva a zdravte ho! Pláště na cestu – vždyť je to král! Kdo má radost a Ježíše si váží, nechť otrhá nejbližší palmu! Snad získá korunu! – Ježíš tiše jede jásající uličkou. Nejspíš je jediný, kdo si je jistý, že koruna bude: ne zlatá, ale bolavá. Spěšně seskočí z oslice a vchází do chrámu, převrací štafly směnáren i prodavačů obětních holubů. „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ Cituje z proroka Izajáše. Tím je štve ještě víc. Dál to je: „… jsou to psi hltaví, nenasytní. A to jsou pastýři! Bez zájmu a pochopení. Všichni jsou obráceni k svým cestám, každý za svým ziskem.“ Za Ježíšem se do chrámu už vlévá dav a žebráci se k němu derou, aby je uzdravil. Na rozruch se jsou podívat dokonce i velekněží. Dopaluje je pokřikování dětí: „Hosanna, Synu Davidův!“ Ale Ježíš obklopený dětmi odvětí: „Neznáte žalm 8: Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům?“ A přitom všem zůstal Ježíš bezmocný. Kráčel bez ochrany do pasti protivníků. Nebyl zcela sám, byl s_ním Bůh. Možná cítil jeho blízkost a z toho bral sílu. Možná ji nevnímal, bál se, bojoval tiše, prožíval hrůzu čekání, nevyspalý trápením. Nevíme. Zástupy, a ani učedníci si Ježíšovu bezmoc nepřipouštěli. Vstoupil do města bez ochranky, beze zbraní. Vzbuzoval bázeň a úctu, sympatie, očekávání. Po třech letech nastoupil Ježíš triumfální cestu do Jeruzaléma. Mnozí ho znali. Mnoho nadějí viselo ve vzduchu. Sociální spravedlnost pro všechny? Jenže Ježíš přece nebyl proti daním. Trest pro darebáky? On ale přece zabránil ukamenovat provinilou ženu a jedl s kolaboranty u jednoho stolu. Ozbrojená vzpoura proti mocným? Se zbraní v ruce ho nikdo neviděl. Různý Ježíš, různé naděje. Jaká je ta vaše?

Pro čtenáře našich stránek text připravila: farářka Mgr. Marie Jüptner Medková

Share Button

Fotoreport z Noci kostelů 2019

Cyklonávštěva Noci kostelů
Noc kostelů – Broučkova dílnička pro děti
Noc kostelů – Broučkova dílnička – výroba lucerniček
Benefiční koncert pro Domácí hospic Duha, o.p.s.

Během koncertu konaného v rámci Noci kostelů jsme vybrali částku 3500,- celá částka byla věnována Domácímu hospicu Duha, o.p.s., který sídlí v Hořicích. Všem účinkujícím i dárcům moc děkujeme!

Staršovstvo FS Nový Bydžov

Share Button

100 let Českobratrské církve evangelické!

Obrázek

Přijměte pozvání na 100-leté výročí Českobratrské církve evangelické do Pardubic.Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Cílem projektu Nový kabát synagoze je renovace fasády židovské synagogy v památkové zóně města Nový Bydžov. Primárně sbíráme na tento projekt přes hithit.com. Podpořit projekt lze ale i později. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Rádi bychom opravili fasádu synagogy, která slouží v současnosti jako kostel. Část prostředků na nákladnou opravu máme, zbytek sbíráme přes stránky Hithit. I vy můžete přispět!

O sboru a projektu opravy vypráví Dobromil Hušek, kurátor, a Lia Medková, jedna z autorek projektu na Hithitu:

Celý příspěvek

Share Button