Královéhradecký seniorát Českobratrské církve evangelické

Zveme na slavnost ordinace
Evy Medkové a Hany Pojezdné

Budou ustaveny výpomocnými kazatelkami naší církve
synodním seniorem Danielem Ženatým


V tomtéž shromáždění složí slib do rukou synodního seniora nově zvolení členové seniorátního výboru Královéhradeckého seniorátu
seniorátní kurátorka Hana Pojezdná
náměstek seniorátní kurátorky Jiří Pellar

5.ledna 2020 od 15:00 v evangelickém kostele ve Dvoře Králové nad Labem, náměstí Odboje 1128

Těšíme se na Vás!

Share Button

Novoroční zamyšlení a program bohoslužeb na leden a únor

Milé sestry, milí bratři.
Stojíme přede dveřmi nového roku – roku 2020 a přemýšlíme o tom, jaký bude a co nás v jeho měsících, týdnech a dnech bude čekat. Otevíráme dveře, stojíme na prahu a za dveřmi je mlha a šero, do budoucnosti nevidíme. Na otázku jaká bude mnozí hledají odpověď u věštců, astrologů a horoskopech. Na místo víry spoléhají na osud, který věštci nalézají v kartách, horoskopech a ve hvězdách. Ale náš svět a naší budoucnost nic takového netvoří. My, jako křesťané věříme, že je to Boží vůle a záměr, jak by měl svět vypadat. Dějiny nejsou Boží diktát, to lidstvo samo může za to, jak a v čem žijeme a kam směřujeme. Jako křesťané hledáme orientaci, jistotu a naději v Bohu a máme tedy žít nikoliv z perspektivy horoskopů, ale z biblického evangelia, z Boží perspektivy, která stojí na pilířích víry, lásky a naděje. Pokud
tedy v našich srdcích přebývá Bůh – a Bůh láska je, pak se nám za těmi dveřmi do nového roku rozsvítí světlo – světlo naděje. Nechť nás to světlo provází i po následující dny, týdny a měsíce nového roku.
Stejně jako v uplynulém roce, tak i v následujícím roce 2020 jsme zváni ke společným bohoslužbám v Novém Bydžově každou neděli od 9,00 hodin. V Chlumci n. C. vždy 1. a 3. neděli v měsíci od 10,30 hodin. Bohoslužby se samozřejmě konají i o křesťanských svátcích. 1.ledna – Nový rok – bohoslužby se v Novém Bydžově ani Chlumci n. C. nekonají.

Neděle 5. ledna – bohoslužby v Novém Bydžově a Chlumci n. C. – br. farář Jaroslav Kučera.Vysluhování večeře Páně, porada staršovstva.
Pozvání do Dvora Králové n.L. – neděle 5.1. – 9,00 h. – ordinace ses. Evy Medkové
( N. Bydžov) a ses. Hany Pojezdné ( Dvůr Králové)

Neděle 12. ledna – bohoslužby v Novém Bydžově – výp. kazatelka ses. Eva Medková.
Neděle 19. ledna – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – ses. farářka Kristýna Kupfová.
Neděle 26. ledna – bohoslužby v N. Bydžově – výp. kazatel br. Jaroslav Andrejs.


Neděle 2. února – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br farář Tomáš Vítek.
Vysluhování večeře Páně. Porada staršovstva.
Neděle 9. února – bohoslužby v N. Bydžově – ses. výp. kazatelka Eva Medková.
Neděle 16. února – bohoslužby v N. Bydžově a Chlumci n.C. – br. farář Jaroslav Kučera.
Neděle 23. února – bohoslužby v N. Bydžově – čtené – br. kurátor Dobromil Hušek.

Neříkej: „ Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto“? V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh. ( Kaz. 7, 10. a 14. v.)
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově.

Share Button

Program bohoslužeb LISTOPAD – PROSINEC 2019

Milé sestry a bratři,

jsou před námi poslední dva měsíce tohoto roku. V listopadu tomu bude 30 let, kdy
došlo v naší zemi k pádu totalitního režimu a otevřela se tak cesta k budování svobodné a demokratické společnosti. I když na této cestě vše neprobíhalo dle našich představ, vzpomeňme tohoto výročí s vděčností.

1. prosince pak vstoupíme do doby adventní, která vyvrcholí svátkem narození Spasitele. Přejme si, aby se nám adventní a vánoční čas stal časem pokoje a radosti. Nechť nám k tomu poslouží i pravidelná účast na bohoslužbách.

Program listopad:
Neděle 3.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n.C. od 10,30 hod. Kazatel: farář Tomáš Vítek. Porada staršovstva.
Neděle 10.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka : Eva Medková.
Neděle 17.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 hod. Kazatel : farář Jaroslav Kučera.
Neděle 24.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9 h. Výp. kazatel : Jaroslav Andrejs.


Program prosinec:

Neděle 1. prosince – 1. adventní: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně, staršovstvo. Kazatel: farář Tomáš Vítek.
Neděle 8. prosince: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00h. Výp. kazatel: Vladimír Pavlíček
Pondělí 9. prosince: Adventní podvečerní setkání v N. Bydžově. Farář Tomáš Vítek. 18,30 h.
Neděle 15. prosince: Bohoslužby pouze v N. Bydžově od 9,00 h. Kaz.: farář Jaroslav Kučera.
Neděle 22.prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Čtené kázání D. Hušek.
Středa 25.prosince – svátek NAROZENÍ PÁNĚ – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně. Kazatel: Tomáš Vítek.
Neděle 29. prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka Eva Medková.

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.“ ( Kolos. 3,16 ).
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově

Share Button

Fotoreport z Noci kostelů 2019

Cyklonávštěva Noci kostelů
Noc kostelů – Broučkova dílnička pro děti
Noc kostelů – Broučkova dílnička – výroba lucerniček
Benefiční koncert pro Domácí hospic Duha, o.p.s.

Během koncertu konaného v rámci Noci kostelů jsme vybrali částku 3500,- celá částka byla věnována Domácímu hospicu Duha, o.p.s., který sídlí v Hořicích. Všem účinkujícím i dárcům moc děkujeme!

Staršovstvo FS Nový Bydžov

Share Button

100 let Českobratrské církve evangelické!

Obrázek

Přijměte pozvání na 100-leté výročí Českobratrské církve evangelické do Pardubic.Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Cílem projektu Nový kabát synagoze je renovace fasády židovské synagogy v památkové zóně města Nový Bydžov. Primárně sbíráme na tento projekt přes hithit.com. Podpořit projekt lze ale i později. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Rádi bychom opravili fasádu synagogy, která slouží v současnosti jako kostel. Část prostředků na nákladnou opravu máme, zbytek sbíráme přes stránky Hithit. I vy můžete přispět!

O sboru a projektu opravy vypráví Dobromil Hušek, kurátor, a Lia Medková, jedna z autorek projektu na Hithitu:

Celý příspěvek

Share Button

O novém a člověku

S každým člověkem je do světa vkládáno něco, co ještě nebylo, cosi původního a jedinečného.

Martin Buber

Share Button

Jsem jako Genezaretské jezero

Jsem jako Genezaretské jezero
na jehož březích kotví lodě
unavených rybářů Celý příspěvek

Share Button