Program bohoslužeb v září a říjnu 2018

Program bohoslužebných shromáždění ve FS ČCE v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou

Září   –   Říjen   2018

Milí bratři a sestry, přátelé, dětem začíná školní rok a blíží se podzim. Zveme Vás k účasti na bohoslužbácha dalších sborových akcích. Jsme vděčni za pěknou opravu kostela.

Těšíme se na Vás.

Září:

Neděle   2.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. – 10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle   9.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 16.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 VP; staršovstvo

bohoslužby v Chlumci n.C. v 10.30 VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 23.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Od čtvrtka 27.9. do neděle 30.9. Oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické v Pardubicích – Radujme se vždy společně

Neděle 30.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

kazatel: farář Jaroslav Kučera

Říjen:

Neděle   7.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. – 10.30

 Díkůvzdání za úrodu s vysluhováním VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 14.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 21.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 + Přednáška ke 100. výročí

Českobratrské církve evangelické – zveme i bratry a sestry z Chlumce n.C.

Kazatel: farář Ondřej Zikmund

Neděle 28.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; staršovstvo

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

„Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.“ Ga 5,25

Pán Bůh nás všechny opatruj, dej nám svornost a dobrou vůli. Srdečně Vás zdraví staršovstvo sboru; kurátor Dobromil Hušek a farář Jaroslav Kučera (Mobil: 733 358 264)       

Share Button

100 let Českobratrské církve evangelické!

Obrázek

Přijměte pozvání na 100-leté výročí Českobratrské církve evangelické do Pardubic.Celý příspěvek

Share Button

LEDEN-ÚNOR 2018 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, začínáme nový rok a uvědomujeme si, jak čas ubíhá. Náš život může mít zakotvení v lásce Dárce života, kterou nám projevil narozením svého Syna. V něm nám chce být blízko a ukázat cestu života věčného. Zveme Vás do společenství našeho sboru.

Neděle  7.1.2017 Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C.- 10.30 Celý příspěvek

Share Button

BOHOSLUŽBY listopad-prosinec

         Milí přátelé, bratři a sestry,
srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách našeho sboru. S radostí Vám můžeme sdělit, že se nám podařilo opravit omítku celého kostela – bývalé synagogy v Novém Celý příspěvek

Share Button

Židovské legendy v synagoze

Share Button

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Z TRNÁVKY

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově pořádá

K O N C E R T
smíšeného pěveckého sboru z Trnávky

500. výročí evropské reformace připomene Ing. Miloš Hübner,
farář ČCE v Trnávce

Koncert s přednáškou se koná v neděli 24. září od 14.30 hodin
v evangelickém kostele (park u Památníku)
Evangelický kostel – bývalá synagoga – vás přivítá v „novém kabátě“.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button

BOHOSLUŽBY září-říjen 2017

Milé sestry a bratři,
na počátku září Vás opět srdečně zveme k aktivní účasti na životě sboru. Jsme vděčni, že se podařilo uskutečnit novou fasádu na naší modlitebně v Novém Bydžově. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Cílem projektu Nový kabát synagoze je renovace fasády židovské synagogy v památkové zóně města Nový Bydžov. Primárně sbíráme na tento projekt přes hithit.com. Podpořit projekt lze ale i později. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Rádi bychom opravili fasádu synagogy, která slouží v současnosti jako kostel. Část prostředků na nákladnou opravu máme, zbytek sbíráme přes stránky Hithit. I vy můžete přispět!

O sboru a projektu opravy vypráví Dobromil Hušek, kurátor, a Lia Medková, jedna z autorek projektu na Hithitu:

Celý příspěvek

Share Button

BOHOSLUŽBY květen-červen 2017

Milí přátelé, bratři a sestry,
na prahu léta a krásných dní Vás zveme k účasti na našich bohoslužbách. Celý příspěvek

Share Button