Program bohoslužeb LEDEN – ÚNOR

Program bohoslužeb ve FS ČCE v Novém Bydžově a Chlumci n.C.

                             LEDEN  –  ÚNOR  2019

Milí přátelé, bratři a sestry,

na počátku roku 2019 se radujeme z dalších dnů, které Pán Bůh přidal k našim životům a pozval nás k životu v lásce k lidem a radostné službě dílu Pána Ježíše Krista. Bůh nám dává své požehnání a naplňuje své zaslíbení, že bude s námi.

Leden:

Neděle   6.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. v 10.30

Novoroční bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

Kazatel:  farář Jaroslav Kučera

Neděle 13.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 20.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; schůze staršovstva

bohoslužby v Chlumci n.C. v 10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 27.1. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; křest bratra Pavla Perneta

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Únor:

Neděle   3.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. v 10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 10.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 17.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – VP; schůze staršovstva

bohoslužby v Chlumci n.C. v 10.30 – VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 24.2. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle   3.3. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – Výroční sborové shromáždění

bohoslužby v Chlumci n.C. v 10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

„Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzá-

jem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.“     Ř 12,9-10

Těšíme se na setkání s Vámi. Přejeme Vám do roku 2019 boží požehnání a dobré zdraví. Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově, kurátor Dobromil Hušek a farář Jaroslav Kučera – mobil: 733 358 264

Share Button

Smutná zpráva

Vážené sestry, vážení bratři,

se zármutkem v srdci Vám oznamujeme, že včera zemřel bratr Aleš Mostecký, farář  sboru ve Dvoře Králové nad Labem.

Rozloučení s br. Mosteckým bude v sobotu 29. prosince ve 13 hod. ve Dvoře Králové.

Parte_Ales Mostecky

Share Button

Program bohoslužeb na listopad a prosinec

Program bohoslužeb ve FS ČCE v Novém Bydžově a Chlumci n.C.

ADVENT  –  VÁNOCE  –  NOVÝ  ROK  2019

Milí přátelé, bratři a sestry,

v těchto dnech barevného podzimu si připomínáme své blízké, kteří nás předešli do nebeského domova. Nosíme kytičky a věnečky na jejich hroby a cítíme po nich stesk.

Pán Bůh poslal v plnosti času svého Syna Ježíše Krista, aby přemohl moc smrti a hříchu a otevřel cestu k věčnému životu. Počátek díla spásy si připomínáme o Vánocích, kdy se narodilo betlémské dítě do našeho světa, do jeho chudoby, aby nás obohatilo radostnou zvěstí o Boží lásce a odpuštění.

Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách našeho sboru!

Listopad:

Neděle   4.11. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. -10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 11.11. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 18.11. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00- VP; staršovstvo

bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10.30 – VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 25.11. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Prosinec:

Neděle   2.12. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – 1 ADVENT – VP

bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10,30 – VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle   9.12. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – 2 ADVENT

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 16.12. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; staršovstvo – 3 ADVENT

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 23.12. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – 4 ADVENT

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Úterý   25.12. Hod Boží vánoční – bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 – VP

bohoslužby v Chlumci nad Cidlinou v 10.30 s vysluhováním VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 30.12. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Ing. Miloš Hübner

 

Přejeme Vám požehnané Vánoční svátky a vše dobré v Novém roce 2019.

Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově; kurátor D. Hušek a farář J. Kučera

      

 

Share Button

Program bohoslužeb v září a říjnu 2018

Program bohoslužebných shromáždění ve FS ČCE v Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou

Září   –   Říjen   2018

Milí bratři a sestry, přátelé, dětem začíná školní rok a blíží se podzim. Zveme Vás k účasti na bohoslužbácha dalších sborových akcích. Jsme vděčni za pěknou opravu kostela.

Těšíme se na Vás.

Září:

Neděle   2.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. – 10.30

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle   9.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 16.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 VP; staršovstvo

bohoslužby v Chlumci n.C. v 10.30 VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 23.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Od čtvrtka 27.9. do neděle 30.9. Oslavy 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické v Pardubicích – Radujme se vždy společně

Neděle 30.9. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

kazatel: farář Jaroslav Kučera

Říjen:

Neděle   7.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C. – 10.30

 Díkůvzdání za úrodu s vysluhováním VP

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 14.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

Neděle 21.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 + Přednáška ke 100. výročí

Českobratrské církve evangelické – zveme i bratry a sestry z Chlumce n.C.

Kazatel: farář Ondřej Zikmund

Neděle 28.10. Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00; staršovstvo

Kazatel: farář Jaroslav Kučera

„Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.“ Ga 5,25

Pán Bůh nás všechny opatruj, dej nám svornost a dobrou vůli. Srdečně Vás zdraví staršovstvo sboru; kurátor Dobromil Hušek a farář Jaroslav Kučera (Mobil: 733 358 264)       

Share Button

100 let Českobratrské církve evangelické!

Obrázek

Přijměte pozvání na 100-leté výročí Českobratrské církve evangelické do Pardubic.Celý příspěvek

Share Button

LEDEN-ÚNOR 2018 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, začínáme nový rok a uvědomujeme si, jak čas ubíhá. Náš život může mít zakotvení v lásce Dárce života, kterou nám projevil narozením svého Syna. V něm nám chce být blízko a ukázat cestu života věčného. Zveme Vás do společenství našeho sboru.

Neděle  7.1.2017 Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C.- 10.30 Celý příspěvek

Share Button

BOHOSLUŽBY listopad-prosinec

         Milí přátelé, bratři a sestry,
srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách našeho sboru. S radostí Vám můžeme sdělit, že se nám podařilo opravit omítku celého kostela – bývalé synagogy v Novém Celý příspěvek

Share Button

Židovské legendy v synagoze

Share Button

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Z TRNÁVKY

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově pořádá

K O N C E R T
smíšeného pěveckého sboru z Trnávky

500. výročí evropské reformace připomene Ing. Miloš Hübner,
farář ČCE v Trnávce

Koncert s přednáškou se koná v neděli 24. září od 14.30 hodin
v evangelickém kostele (park u Památníku)
Evangelický kostel – bývalá synagoga – vás přivítá v „novém kabátě“.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button

BOHOSLUŽBY září-říjen 2017

Milé sestry a bratři,
na počátku září Vás opět srdečně zveme k aktivní účasti na životě sboru. Jsme vděčni, že se podařilo uskutečnit novou fasádu na naší modlitebně v Novém Bydžově. Celý příspěvek

Share Button