O nás

Jsme malé, otevřené společenství křesťanů, součást Českobratrské církve evangelické. Snažíme se žít a šířit víru, naději a lásku, přemýšlíme o životě a jeho smyslu. Scházíme se na bohoslužby a při dalších příležitostech.

Co věříme
Jsme křesťané, věříme v Ježíše Krista, který byl ukřižován a byl vzkříšen. Věříme, že Kristova láska nás přivádí k sobě a přestože jsme každý jiný, patříme k sobě jako rodina. Věříme, že na těžkosti v životě nejsme sami, ale i v nejhorších chvílích s námi je Bůh a Boží lásku nic neporazí. To, co jsme v životě dostali, čím jsme se stali chápeme jako dar od Pána Boha. Podle toho se snažíme žít.

O církvi
Českobratrská církev evangelická (ČCE) vznikla v roce 1918 sloučením dvou evangelických církví (augsburského a helvetského vyznání). Hlásí se k české a evropské reformaci, především k Jednotě českých Bratří. Patří do skupiny protestantských církví. K Evangelické církvi se v České republice hlásí necelých 90.000 členů. Náš sbor patřil vždy k nejmenším, v současnosti má 70 členů. O historii sboru si můžete přečíst zde nebo na wikipedii.

Kontakty
Najdete nás v parku u náměstí v budově bývalé synagogy, na adrese U Památníku 1156, 50401 Nový Bydžov, GPS: 50°14’31″N, 15°29’34″E

Sbor vede farář Mgr. Tomáš Vítek, 604 749 919, kurátor Dobromil Hušek 728 998 606 a staršovstvo sboru.
novy-bydzov@evangnet.cz
bankovní spojení: 157261049 /0300

Share Button