O novém a člověku

S každým člověkem je do světa vkládáno něco, co ještě nebylo, cosi původního a jedinečného.

Martin Buber

Share Button

Jsem jako Genezaretské jezero

Jsem jako Genezaretské jezero
na jehož březích kotví lodě
unavených rybářů Celý příspěvek

Share Button

Modlitba z filmu Stalker

„Ach Bože!
Kéž se splní to, co bylo zamýšleno.
Kéž uvěří.
A kéž se usmějí nad svými vášněmi. Celý příspěvek

Share Button

Pijte sladké nápoje

Káva

Dále jim řekl: „Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Bible, Nehemjáš kapitola 8, verš 10

Je nás málo. Dřív nás na mládež chodilo dvacet a dnes je nás osm. Je nás málo, jen tři. A babička si přisadí: „Jó, nás bylo jen v konfirmačním ročníku třicet, to byly časy.“ Svá trápení vkládáme do písní. Chceme si ulevit. A tohle stýskání je jedna z takových písniček. Celý příspěvek

Share Button