LEDEN-ÚNOR 2018 bohoslužby

Milí přátelé, bratři a sestry, začínáme nový rok a uvědomujeme si, jak čas ubíhá. Náš život může mít zakotvení v lásce Dárce života, kterou nám projevil narozením svého Syna. V něm nám chce být blízko a ukázat cestu života věčného. Zveme Vás do společenství našeho sboru.

Neděle  7.1.2017 Bohoslužby v Novém Bydžově v 9.00 a v Chlumci n.C.- 10.30 Celý příspěvek

Share Button

BOHOSLUŽBY listopad-prosinec

         Milí přátelé, bratři a sestry,
srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách našeho sboru. S radostí Vám můžeme sdělit, že se nám podařilo opravit omítku celého kostela – bývalé synagogy v Novém Celý příspěvek

Share Button

Židovské legendy v synagoze

Share Button

KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Z TRNÁVKY

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově pořádá

K O N C E R T
smíšeného pěveckého sboru z Trnávky

500. výročí evropské reformace připomene Ing. Miloš Hübner,
farář ČCE v Trnávce

Koncert s přednáškou se koná v neděli 24. září od 14.30 hodin
v evangelickém kostele (park u Památníku)
Evangelický kostel – bývalá synagoga – vás přivítá v „novém kabátě“.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button

BOHOSLUŽBY září-říjen 2017

Milé sestry a bratři,
na počátku září Vás opět srdečně zveme k aktivní účasti na životě sboru. Jsme vděčni, že se podařilo uskutečnit novou fasádu na naší modlitebně v Novém Bydžově. Celý příspěvek

Share Button

BOHOSLUŽBY květen-červen 2017

Milí přátelé, bratři a sestry,
na prahu léta a krásných dní Vás zveme k účasti na našich bohoslužbách. Celý příspěvek

Share Button

bohoslužby březen-duben 2017

Milé sestry a bratři,
těšíme se z jara, které přináší teplo, jarní zeleň a život mladých ptáčat a dalších živočichů. Celý příspěvek

Share Button

LEDEN-ÚNOR 2017 bohoslužby

Milé sestry a bratři,
na prahu roku 2017 Vás srdečně zveme k účasti na životě našeho sboru. Uprostřed
zmatků a zvratů života máme možnost hlubokého zakotvení ve víře a důvěře v Toho, Celý příspěvek

Share Button

Koncert 18. září – pozvání

synagogaNB-plakát2016 (1)

Share Button

bohoslužby ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2016

Milé sestry a bratři, Celý příspěvek

Share Button