Program bohoslužeb LISTOPAD – PROSINEC 2019

Milé sestry a bratři,

jsou před námi poslední dva měsíce tohoto roku. V listopadu tomu bude 30 let, kdy
došlo v naší zemi k pádu totalitního režimu a otevřela se tak cesta k budování svobodné a demokratické společnosti. I když na této cestě vše neprobíhalo dle našich představ, vzpomeňme tohoto výročí s vděčností.

1. prosince pak vstoupíme do doby adventní, která vyvrcholí svátkem narození Spasitele. Přejme si, aby se nám adventní a vánoční čas stal časem pokoje a radosti. Nechť nám k tomu poslouží i pravidelná účast na bohoslužbách.

Program listopad:
Neděle 3.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n.C. od 10,30 hod. Kazatel: farář Tomáš Vítek. Porada staršovstva.
Neděle 10.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka : Eva Medková.
Neděle 17.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 hod. Kazatel : farář Jaroslav Kučera.
Neděle 24.11.: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9 h. Výp. kazatel : Jaroslav Andrejs.


Program prosinec:

Neděle 1. prosince – 1. adventní: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 h. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně, staršovstvo. Kazatel: farář Tomáš Vítek.
Neděle 8. prosince: Bohoslužby v N. Bydžově od 9,00h. Výp. kazatel: Vladimír Pavlíček
Pondělí 9. prosince: Adventní podvečerní setkání v N. Bydžově. Farář Tomáš Vítek. 18,30 h.
Neděle 15. prosince: Bohoslužby pouze v N. Bydžově od 9,00 h. Kaz.: farář Jaroslav Kučera.
Neděle 22.prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Čtené kázání D. Hušek.
Středa 25.prosince – svátek NAROZENÍ PÁNĚ – bohoslužby v N. Bydžově od 9,00 hod. a Chlumci n. C. od 10,30 h. Večeře Páně. Kazatel: Tomáš Vítek.
Neděle 29. prosince: Bohoslužby v Novém Bydžově od 9,00 h. Výp. kazatelka Eva Medková.

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem.“ ( Kolos. 3,16 ).
Staršovstvo FS ČCE v Novém Bydžově

Share Button