KONCERT PĚVECKÉHO SBORU Z TRNÁVKY

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově pořádá

K O N C E R T
smíšeného pěveckého sboru z Trnávky

500. výročí evropské reformace připomene Ing. Miloš Hübner,
farář ČCE v Trnávce

Koncert s přednáškou se koná v neděli 24. září od 14.30 hodin
v evangelickém kostele (park u Památníku)
Evangelický kostel – bývalá synagoga – vás přivítá v „novém kabátě“.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button

BOHOSLUŽBY září-říjen 2017

Milé sestry a bratři,
na počátku září Vás opět srdečně zveme k aktivní účasti na životě sboru. Jsme vděčni, že se podařilo uskutečnit novou fasádu na naší modlitebně v Novém Bydžově. Celý příspěvek

Share Button

Koncert 18. září – pozvání

synagogaNB-plakát2016 (1)

Share Button

bohoslužby ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2016

Milé sestry a bratři, Celý příspěvek

Share Button

Noc kostelů 2014

noc_kostelu_2014-200x119

V rámci ekumenické Noci kostelů vystoupí v kostele Českobratrské církve evangelické v pátek 23.května 2014 od 19,00 hodin

             NOVOBYDŽOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

Po skončení koncertu zazní varhanní skladby v podání studenta AMU Daniela K. Perneta.

Srdečně zveme k účasti.

Share Button

65 let otevřeno!

Srdečně vás zveme na SBOROVÝ DEN  u příležitosti 65. výročí otevření modlitebny v Novém Bydžově, tuto neděli 18. května  2014.    

Jako kazatele jsme pozvali seniora Michala Kittu, faráře z Hronova. Po bohoslužbách bude následovat přednáška br. seniora na téma  „O svědomí“ doplněná vlastní písňovou tvorbou (zpěv, kytara).                                          

Share Button