Sbírka na pomoc postiženým tornádem na jihu Moravy

Doporučujeme

V noci ze čtvrtka 24.6. na pátek 25.6 se mimořádně sešla synodní rada s vedením Diakonie ČCE. Společně rozhodly o okamžité pomoci postiženému regionu jižní Moravy.

Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla ničivou silou region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. V oblasti zasahují záchranáři i dobrovolníci, vedle rozsáhlých materiálních škod jsou bohužel hlášeny i oběti a desítky zraněných.

Před čtvrteční půlnocí se mimořádně sešli členové vedení Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE, aby rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce zřídili humanitární sbírku.

Finanční pomoc lze posílat na účet 2100691426/2010.

Pomoci lze i prostřednictvím DMS.

Pošlete textovou zprávu na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS DIAKONIEPOMOC 30

DMS DIAKONIEPOMOC 60

DMS DIAKONIEPOMOC 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.

Od pátku 25.06.2021 od rána bude Českobratrská církev evangelická mapovat možnosti okamžité pomoci prostřednictvím našich farních sborů v místě. Počínaje tímto dnem budou také povoláni dobrovolníci ve spolupráci s diakonickým Humanitárním střediskem, aby byli v pohotovosti pro následnou pomoc s likvidací škod.

Modlíme se za zlepšení situace i vzájemnou pomoc.

Share Button

Program bohoslužeb na květen

2.5.2021 Mgr. Tomáš Vítek farář adminstrátor se sboru Hradec Králové

9.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka

16.5.2021 Mgr. Jaroslav Kučera hostující farář se sboru Krakovany

23.5.2021 Eva Medková výp. kazatelka – Svatodušní neděle s vysluhuváním VP

Svatodušní neděle = Letnice – se slaví padesát dní po Velikonocích, deset dní po nanebevzetí. Je třetí nejvýznamnější křesťanský svátek vedle velikonočního a vánočního svátku. Slaví se seslání Ducha svatého, kterého Ježíš slíbil svým věrným.

4Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“(Skutky apoštolů, 1. kapitola)

30.5.2021 zatím neobsazeno

Share Button

Pravidelné bohoslužby zahájíme ve velké modlitebně v 9 hodin

V neděli 18. dubna poslouží výpomocná kazatelka ses. Eva Medková.
V neděli 25. dubna poslouží br. farář Jaroslav Kučera.
V neděli 2. května br. farář Tomáš Vítek.

Přeji hezké jarní dny a těším se na shledanou při společných bohoslužbách.
Ještě připomínám dodržování platných proti pandemických opatření.

Share Button

Nový kabát synagoze

Cílem projektu Nový kabát synagoze je renovace fasády židovské synagogy v památkové zóně města Nový Bydžov. Primárně sbíráme na tento projekt přes hithit.com. Podpořit projekt lze ale i později. Celý příspěvek

Share Button

Nový kabát synagoze

Rádi bychom opravili fasádu synagogy, která slouží v současnosti jako kostel. Část prostředků na nákladnou opravu máme, zbytek sbíráme přes stránky Hithit. I vy můžete přispět!

O sboru a projektu opravy vypráví Dobromil Hušek, kurátor, a Lia Medková, jedna z autorek projektu na Hithitu:

Celý příspěvek

Share Button

O novém a člověku

S každým člověkem je do světa vkládáno něco, co ještě nebylo, cosi původního a jedinečného.

Martin Buber

Share Button

Jsem jako Genezaretské jezero

Jsem jako Genezaretské jezero
na jehož březích kotví lodě
unavených rybářů Celý příspěvek

Share Button

Křesťanská knihkupectví

Share Button

Modlitba z filmu Stalker

„Ach Bože!
Kéž se splní to, co bylo zamýšleno.
Kéž uvěří.
A kéž se usmějí nad svými vášněmi. Celý příspěvek

Share Button

Jak přispívat na činnost sboru a církve

Salárem: Řád hospodaření církve doporučuje, aby každý člen církve platil salár ve výši 5% z celkových ročních příjmů. Současná obětavost dosahuje přibližně pětiny
doporučené výše. Celý příspěvek
Share Button